Tuesday, 29 March 2016

Pengubat segala luka


Mengadulah kepada Yang Maha Esa



Dia Pendengar Yang Paling Setia.


Dia Tidak Pernah Mengecewakan. 





Malah Pengubat segala luka.

No comments:

Post a Comment